(Petra Oude Nijhuis - Woonbegeleider)
‘Het mooiste aan dit werk is het groeiproces dat mensen doormaken’

Wat biedt PerspeKtief?

PerspeKtief staat voor: Klant, Kwaliteit, Kracht en Kansen

Werken bij PerspeKtief betekent dat je in één organisatie veel verschillende werksoorten tegen komt en dus kunt werken met uiteenlopende doelgroepen maar wél bij dezelfde werkgever. Jezelf ontwikkelen doe je wat ons betreft ook in de breedte van je vak.

PerspeKtief  is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagbesteding hebben.  PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Dat geldt voor onze cliënten, maar ook voor ons personeel.

PerspeKtief biedt zowel residentiele zorg als ambulante hulp.