(Petra Oude Nijhuis - Woonbegeleider)
‘Het mooiste aan dit werk is het groeiproces dat mensen doormaken’

Vrijwilligers

PerspeKtief werkt met vrijwilligers in de Vriendendienst.  

Wat is de Vriendendienst?
Dat is een dienstverlening, waarbij 2 mensen, 2 totaal vreemden, met elkaar in contact gebracht worden.

Voor wie?
Voor mensen met een psychiatrische achtergrond, die de uitdaging aan durven gaan om met een onbekende, een vrijwilliger in contact te komen. Het is 1 op 1 contact. En het is net iets leuker om samen dingen te doen in plaats van in je eentje.

Een vrijwilliger?
Een vrijwilliger, die zich meldt naar aanleiding van een advertentie, na het lezen van een folder, een vacature bij het bureau vrijwilligerswerk of via mond tot mond reclame. De vrijwilliger wil graag iets doen en draagt zijn mensvisie uit: het accepteren van elkaar en ieder in zijn eigenwaarde laten.

Gang van zaken:
Zowel de aanvrager als de vrijwilliger meldt zich, ontvangt een vragenlijst en heeft een gesprek met de coördinator in zijn huis. De coördinator brengt vrijwilliger en aanvrager bij elkaar en vormt dan een koppel. Belangrijk is dat het samen klikt! Zo niet, dan stopt het contact.

Wanneer zien de koppels elkaar:
1x per 2 weken een middag, een avond of een ochtend, zelf in te vullen. Wat doen de koppels zoal: samen fietsen, bij elkaar thuis eten, wandelen, de leesmap lezen en lekker samen thee leuten, musea bezoeken, er op uit en “we zien wel”. Belangrijk is dat je afspreekt en je je aan de afspraak houdt.

Hoeveel koppels zijn er?
Er zijn ongeveer 25 koppels actief.

Wil je ook contact leggen, meld je gerust bij Renso Wong coördinator van de Vriendendienst, via r.wong@perspektief.nu of (015) 2841000