Sociaal Pension

Het Sociaal Pension is gevestigd op Spoorsingel 8 in Delft en biedt 24 plaatsen. De verblijfsduur binnen het Sociaal Pension is maximaal een jaar. Het Sociaal Pension biedt de basisfaciliteiten zoals goede voeding en persoonlijke hygiëne en ondersteunt cliënten in hun dagelijks functioneren. De begeleiding is gericht op herstel van het maatschappelijk functioneren en op doorstroming naar zelfstandig wonen. Er zijn ook doorstroommogelijkheden naar Beschermd Wonen of Begeleid Zelfstandig Wonen. Indien nodig is doorstroom naar een specifieke behandelsetting mogelijk. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met o.a. ketenpartners als Stichting Brijder en GGZ Delfland.

Buurtbegeleidingsgroep
Sinds maart 2007 is een Buurtbegeleidsgroep actief. De Buurtbegeleidingsgroep bestaat o.a. uit omwonenden, bewonerscommissies en betrokken instellingen zoals Politie Haaglanden en de gemeente Delft. De Buurtbegeleidingsgroep heeft een buurtbeheerplan samengesteld. In samenwerking wordt het beheer met elkaar gemonitord. In een beheerplan staan afspraken en maatregelen die ervoor zorgen dat de buurt zo min mogelijk overlast ervaart en het sociale klimaat in de buurt onveranderd blijft na de komst van de Nachtopvang en het Sociaal Pension. De Buurtbegeleidingsgroep is een initiatief van Perspektief en heeft een onafhankelijk voorzitter. Meer weten over de buurtbegeleidingsgroep? info@perspektief.nu of (015) 2841000

Meer informatie: 
Voor meer informatie over deze locatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het ServiceBureau van PerspeKtief: (015) 2841000 of info@perspektief.nu. De teammanager is Robert de Wee.

Adres: 

Spoorsingel 8
2613 BD  Delft
Telefoon: (015) 2841071