Opvang

De opvang van PerspeKtief biedt eerste opvang aan 10 mensen van 18 tot 65 en/of gezinnen die geen onderdak hebben, bijvoorbeeld vanwege huurschulden of brand. Bij de opvang krijgt u begeleiding bij het oplossen van uw problemen.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met BART (Bureau Aanmelding Toeleiding en Registratie) via telefoonnummer (015) 2841000.