Heeft u geen dak boven uw hoofd?

Nachtopvang

De nachtopvang is er voor dak- en thuislozen uit de regio Delft, Midden-Delfland, Westland en Oostland. De nachtopvang biedt een veilige slaapplaats, sanitaire voorzieningen, koffie, thee, een warme maaltijd en een broodpakket voor de volgende dag. 

Aanmelden 
Aanmelding loopt via het Dienstencentrum van PerspeKtief. Na controle van de regiobinding wordt een slaappas verstrekt. Door vertoon van de slaappas heeft u toegang tot de nachtopvang. U kunt zich bij de nachtopvang melden tussen 18.30 en 20.00 uur en moet de volgende dag om 8.30 uur vertrokken zijn. U moet een eigen bijdrage van 6 euro per nacht betalen. Betaling van de bijdrage kan:
- contant
- met een éénmalige machtiging via de Gemeente Delft/Sociale Dienst
- door garantiestelling door derden

Bij nood 
In noodgevallen kunt u zich ook zonder slaappas melden op Spoorsingel 7. Op vertoon van uw legitimatie en/of bewijs van regiobinding (bijvoorbeeld een bankafschrift) kunt u dan gebruik maken van de nachtopvang.

Adres nachtopvang:
Spoorsingel 7
2613 BD  Delft
Telefoon (015) 2841071

De nachtopvang is alle dagen van het jaar open

Adres Dienstencentrum (aanvragen slaappas):
Surinamestraat 1
2612 EA  Delft
Telefoon (015) 2841081
Geopend op maandag tot vrijdag van 11.00 tot 17.30 uur