(Marinus van de Helm - Bewoner leefgroep)
‘Fijn om wat te betekenen in de groep’

Maatschappelijke opvang

Binnen de maatschappelijke opvang biedt PerspeKtief specifieke opvang en begeleiding aan cliënten van 18 jaar en ouder die door ernstige problemen buiten de samenleving dreigen te vallen. Psychosociale kwetsbaarheid, vaak in combinatie met een psychiatrische achtergrond, is kenmerkend voor deze groep cliënten. De doelstelling is deze mensen door een gerichte en positieve benadering op weg te helpen hun plek in de samenleving weer in te nemen en te voorkomen dat er langdurige dak- en/of thuisloosheid ontstaat. In de begeleiding wordt samengewerkt met verschillende zorginstellingen, maatschappelijke diensten en instellingen.

Er zijn verschillende opvangmogelijkheden: u vindt ze in het menu aan de linkerkant van deze pagina

PerspeKtief is aangesloten bij de Federatie Opvang

Cliëntenraad
PerspeKtief heeft een actieve Cliëntenraad. Kijk voor meer informatie op www.perspektief.nu/clientenraad