Aanbod trainingsmodules over mannenmishandeling

(03 november 2016)

Expertise uit de pilot mannenopvang (2008-2016) verwerkt in Trainingsmodules over mannenmishandeling bij Huiselijk geweld, Eergerelateerd geweld & Mensenhandel:

“Als man heb je al gauw de schijn tegen”

Huiselijk geweld en mannen
Als we kijken naar huiselijk geweld en mannen, worden mannen dikwijls eerder herkend als pleger dan als slachtoffer. In die zin is er sprake van een witte vlek in de aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties. Uit onderzoek (Van der Veen en Bogaerts, 2010) blijkt dat circa 40% van de slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties een man is. Het hulpaanbod aan mannen die slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties is zeer beperkt.

De expertise die Blijfgroep, Moviera, PerspeKtief en Arosa gedurende de pilot (2008-2016) hebben opgebouwd in de vier grote steden (Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam) is beschreven en een trainingsaanbod is ontwikkeld:  Trainingsmodules over mannenmishandeling bij huiselijk geweld, eergerelateerd geweld & mensenhandel.

Doelgroep
De trainingen zijn met name bedoeld voor organisaties als Veilig Thuis, de buurt/wijkteams, politie, gemeenten en overige organisaties die hulp willen organiseren voor mannen die slachtoffer zijn van geweld in een afhankelijkheidsrelatie.

In de trainingen wordt aandacht besteed aan:

  • Signalering van mannenmishandeling, bespreken en motiveren tot hulp
  • Verdieping/bewustwording in de problematiek mannenmishandeling
  • De impact die mannenmishandeling heeft (in samenwerking met ervaringsdeskundigen)
  • Casuïstiek bespreken; oefenen met acteur

U wilt een training?
Voor het maken van een afspraak en informatie over de kosten van het trainingsaanbod kunt u contact opnemen met:

Adrie Vermeulen, contactpersoon de vier grote steden mannenopvang:
a.vermeulen@moviera.nl   of (088) 374 465 2

« Terug naar het Nieuwsoverzicht