Intentie fusie Wende

(14 januari 2015)

PerspeKtief en Wende hebben in december een intentieverklaring tot fusie ondertekend.

Het is de wens om door middel van een fusie de aanpak van huiselijk geweld te versterken in de regio Haaglanden. In de afgelopen maanden is al verkend hoe alle betrokken partijen voordeel kunnen hebben 
van een nauwere samenwerking: de gezinnen die met huiselijk geweld te
maken hebben, de hulpverleners, de ketenpartners en gemeente. De bevindingen zijn positief. Volgens planning zullen Wende en PerspeKtief op 1 september2015 bestuurlijk fuseren. De naam Wende zal blijven bestaan en wordt gebruikt voor de Keten Aanpak Huiselijk Geweld in Den Haag en Delft.

« Terug naar het Nieuwsoverzicht