Daling daklozen Delft

(29 december 2014)

Het aantal daklozen in Delft neemt af. In tegenstelling tot de landelijke berichtgeving, laat PerspeKtief een positief geluid horen. Het aantal daklozen is de afgelopen jaren afgenomen van 304 naar 275 (eind nov. 2014).

Door op een andere manier naar dakloze mensen te kijken en een andere werkwijze kunnen veel meer mensen succesvol worden geholpen. PerspeKtief herkent het landelijke signaal wel dat wordt afgegeven en vindt dat net zo zorgelijk. PerspeKtief ziet al jaren een toename in het aantal jongeren dat dakloos is. Barbara Berkelaar, bestuurder: “Dat het
aantal jonge daklozen toeneemt, dat blijkt ook uit onze cijfers. De totale groep dakloze mensen die we begeleiding bieden, wordt steeds groter. Alleen zien we ook dat de groep die als dakloos is geregistreerd, afneemt. Daar meten we aan af hoeveel daklozen er in Delft zijn en dat onze aanpak voor daklozen succesvol is. Zij ontvangen nu begeleiding van PerspeKtief of hebben een nieuw zelfstandig bestaan gevonden.  

Tijdelijk en goedkoop onderdak in een woonhotel

Dat PerspeKtief in 2014 succesvol is geweest in het helpen van dakloze mensen met psychiatrische en problematiek komt omdat zij in deze doelgroep investeert, ondanks dat er eerst geen financiering voor de begeleiding was. Zij hebben 100 'nieuwe' dakloze mensen in zorg genomen. Dat is zonder de mensen die vanuit de forensische hoek een indicatie voor zorg hebben gekregen. Begeleiding alleen is vaak niet genoeg om het dagelijks leven weer op de rails te krijgen. Daarom is PerspeKtief in
gesprek met de gemeente Delft en woningcorporaties zoals Woonbron en Vestia over de ontwikkeling van een woonhotel. Samen bekijken zij of leegstaande verzorgingshuizen hiervoor geschikt zijn.

Werken aan werk

Een andere succesfactor is dat PerspeKtief als onderdeel van de zorg werkt  aan werk voor haar cliënten. Afgelopen jaar zijn er meer dan 70 dakloze mensen en andere cliënten aan de slag gegaan. Het Klusteam en de Dienstenwinkel zijn initiatieven van PerspeKtief om cliënten onderweg te helpen naar betaald of vrijwillig werk. Vanaf 1 januari worden alle schoonmaakwerkzaamheden overgenomen door eigen cliënten, gekoppeld aan opleiden en het vinden van een betaalde baan.

Tegelijk zijn er ook nog uitdagingen. Er is nog geen geode opvang en begeleiding voor jongeren voor gezinnen.  Barbara Berkelaar: “Samen met de gemeente Delft zorgen we ervoor dat we alle kwetsbare mensen onderdak en aan werk kunnen helpen en dat ook deze mensen een bijdrage kunnen leveren die van betekenis is. Dat vraagt acceptatie, empathie en vertrouwen van medeburgers. Passie, lef en ondernemerschap van professionals en gemeenten.

Bijlage:

Factsheet aantal cliënten in de maatschappelijke opvang
(dagopvang en nachtopvang). Het aantal unieke geregistreerde cliënten in 2010 bedroeg 304, 286 in 2012. In 2013 is dat aantal gelijk gebleven op 287. Een enkele cliënt heeft meerdere keren een beroep gedaan op de diensten van PerspeKtief.

« Terug naar het Nieuwsoverzicht