Hulp nodig?

PerspeKtief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben. 

In het menu aan de linkerkant vindt u antwoord op uw hulpvraag.

Nu contact?

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met BART (Bureau Aanmelding Registratie en Toeleiding) via telefoonnummer (015) 2841000.