Welkom bij PerspeKtief

PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang en hulp bij huiselijk geweld.

PerspeKtief is er, kortom, voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben.

De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Direct naar:

Laatste nieuws

Vrouwenopvangorganisaties lanceren ‘safetyNed’ voor online veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld

22 juni 2017

  • Programma om digitale veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld te verbeteren
  • Tech team gaat slachtoffers, maatschappelijk werkers, politie en justitie ondersteunen en trainen.

Straatdokters: 'Er is een onverzekerdenepidemie gaande'

16 april 2017

Dak- of thuislozen mogen geen zorgverzekering afsluiten. Steeds vaker worden mensen zonder woon- of postadres weggestuurd door een huisarts of andere zorgverlener. De toename van het aantal mensen zonder zorgverzekering wordt door de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) een ‘onverzekerdenepidemie’ genoemd. Dat meldt Trouw.

Kamerbrede steun voor hulp aan kinderen in de opvang

08 april 2017

De hulp aan kinderen in de opvang moet verbeterd worden. Dit werd tijdens het Algemeen Overleg Jeugdhulp op 23 februari nogmaals Kamerbreed onderschreven. Alle partijen benadrukten de noodzaak om kinderen die met een ouder in een maatschappelijke opvanginstelling verblijven, ook een individuele positie en begeleiding te bieden.

Avery Dennison medewerkers zijn vrijwilliger bij Nederlands Perspektief opvang

01 april 2017

De communicatie medewerkers van Avery Dennison hebben het leven van jonge moeders en kinderen, in een van de Nederlandse schuilplaatsen van PerspeKtief, opgefleurd op 23 maart jl.