(Petra Oude Nijhuis - Woonbegeleider)
‘Het mooiste aan dit werk is het groeiproces dat mensen doormaken’

De organisatie

Stichting PerspeKtief is sinds 1 januari 2007 een fusieorganisatie van: Stichting Woonbegeleiding/Maatschappelijke opvang; Stichting Vrouwenopvang Z-H; Stichting Jeroen en Stichting Dienstencentrum Over de Brug.

Medewerkers
PerspeKtief is een organisatie in ontwikkeling. Bij PerspeKtief werken ongeveer 200 mensen. De organisatie bestaat voor het grootste deel uit medewerkers die zorg bieden aan onze cliënten. Daarnaast is er ook een ServiceBureau & BART (Bureau Aanmelding Registratie en Toeleiding) en een afdeling P&O en Financiële Administratie.

Bestuur 
De bestuurder / directeur Barbara Berkelaar, draagt zorg voor het dagelijks bestuur van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht en adviseert de Raad van Bestuur. PerspeKtief heeft een actieve Cliëntenraad en OR.

Regio Delft, Westland en Oostland
PerspeKtief heeft de meeste locaties in Delft. In het Westland hebben wij een locatie in Naaldwijk. In Midden-Delfland is er een locatie in Schipluiden en er is een locatie in Bleiswijk.

Samenwerken voor goede zorg
PerspeKtief krijgt ‘opdracht’ van het Zorgkantoor en van gemeenten. Met hen worden prestatieafspraken gemaakt. Op het gebied van huiselijk geweld werkt PerspeKtief onder meer samen met het Ministerie van Justitie en Politie Haaglanden.

Daarnaast werken we samen met verschillende woningcorporaties op gebied van huisvesting, maar bijvoorbeeld ook om te voorkomen dat mensen uit huis worden gezet. Met collega zorginstellingen zoals GGZ-Delfland en Parnassia/Brijder (ketenpartners) zorgen we dat onze cliënten de juiste zorg krijgen.

Alle producten van PerspeKtief op een rij:
Beschermd wonen
Begeleid zelfstandig wonen
Dagbesteding
Nachtopvang voor dak- en thuislozen
Dagopvang voor dak- en thuislozen
Sociaal Pension
Vervolgopvang/ woonvormen
Opvang
Vrouwenopvang
Ambulante hulp bij huiselijk geweld (Op de Rails / Safety First)

PerspeKtief biedt zowel residentiele zorg als ambulante hulp.

Organogram
Klik hieronder om het organogram te bekijken.


Download: