Dienstencentrum voor dak- en thuislozen

Dienstencentrum voor dak-, thuislozen en verslaafden
Het Dienstencentrum van PerspeKtief aan de Surinamestraat is de plek waar dak- en thuislozen die binding hebben met de regio Delft, Westland en Oostland hulp, dagopvang en begeleiding krijgen. Het is een laagdrempelige voorziening waar o.a. daklozen terecht kunnen voor een maaltijd, een warme douche en waar zij begeleiding kunnen krijgen bij het zoeken naar woonruimte, werk en activiteiten of gewoon voor een praatje. Daarnaast is het Dienstencentrum een postadres voor mensen zonder vast woonadres. Het Dienstencentrum is op werkdagen geopend van 11.00 tot 17.30 uur. Er komen gemiddeld 70 bezoekers per dag.  

Begeleiding 
Bezoekers krijgen adviezen en zo nodig begeleiding bij het vinden van de juiste vervolghulpverlening. Tevens krijgen zij ondersteuning bij het weer op de rails krijgen van hun leven. Voor een optimale ondersteuning werkt het Dienstencentrum nauw samen met andere OGGZ ketenpartners.

Infopunt Surinamestraat
Speciaal voor omwonenden en bedrijven in de buurt is er een Infopunt Surinamestraat. Informatie, vragen en meldingen van eventuele overlast kunnen op dit nummer gemeld worden.
Het Infopunt van het pand is bereikbaar van 10.00 tot 18.30 uur op nummer (015) 2841041.

Meer informatie:
Voor meer informatie over het Dienstencentrum kunt u contact opnemen met het algemene nummer van PerspeKtief (015) 284 1000. De verantwoordelijk manager is Robert de Wee. 

Adres Dienstencentum voor dak- en thuislozen:
Surinamestraat 1
2612 EA Delft
Telefoon: (015)2841081 

 


Download: