Beschermd wonen

De beschermde woonvormen zijn bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. In een woonvorm kunt u samen met anderen wonen, maar ook alleen. Het hangt van de zorgindicatie af hoeveel begeleiding u krijgt. Voor mensen  die zeer veel begeleiding nodig hebben, zijn er woonvormen waar medewerkers 24 uur per dag aanwezig zijn.

U kunt de folder over Beschermd wonen downloaden. Kijk hiervoor onderaan deze pagina.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact openemen met BART (Bureau Aanmelding Registratie en Toeleiding) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (015) 2841000 of via bart@perspektief.nu


Download: