(Marinus van de Helm - Bewoner leefgroep)
‘Fijn om wat te betekenen in de groep’

Beschermd Wonen

PerspeKtief beschikt over gedifferentieerde woon/zorgmogelijkheden voor cliënten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Er zijn mogelijkheden voor gezamenlijk en voor individueel wonen. De mate van begeleiding kan variëren en is afgestemd op de door het CIZ vastgestelde zorgindicatie. Voor alle lokaties geldt dat medewerkers 24 uur per dag aanwezig zijn, dan wel binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn. 

PerspeKtief is aangesloten bij de RIBW alliantie

U kunt de folder over Beschermd Wonen downloaden onderaan deze pagina.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BART (Bureau Aanmelding Registratie en Toeleiding tot zorg) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (015) 2841000 of bart@perspektief.nu

Cliëntenraad
PerspeKtief heeft een actieve Cliëntenraad. Kijk voor meer informatie op www.perspektief.nu/clientenraad


Download: