Welkom bij PerspeKtief

PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang en hulp bij huiselijk geweld.

PerspeKtief is er, kortom, voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben.

De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Direct naar:

Laatste nieuws

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

29 juni 2016

Jaarlijks worden honderden jongeren, vrouwen met of zonder kinderen en mannen tegen hun wil door hun echtgenoot, ouders en/of familie achtergelaten in het buitenland.

Clienten worden medewerker

26 juni 2016

Cliënten worden medewerkers en dat werkt, merkt PerspeKtief. PerspeKtief is er voor de kwetsbaren in de samenleving. Dat is de zorgorganisatie op steeds meer manieren. Waar cliënten in het verleden
vooral aan hun problemen werd geholpen, is de blik nu steeds meer gericht op de toekomst. Een toekomst waarin werk een erg belangrijke rol
speelt.

Stichting Geheim Geweld houdt op te bestaan

22 juni 2016

Met pijn in het hart hebben het bestuur en de directeur van de Stichting Geheim Geweld (SGG) besloten de werkzaamheden en activiteiten van de stichting per 1 juli 2016 te beëindigen.

Markt voor Perspektief: Goede doelendag studentenvereniging Virgiel

26 mei 2016

Een aantal studenten houdt op zaterdag 4 juni 2016 vanaf 16:00 uur een kledingmarkt 'Goed voor Goed'aan de Oude Delft 57 te Delft.